Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice

Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice

Przebudowa jezdni południowej  odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760

Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Warszawie

Wartość inwestycji

11 240 311,64 zł

Zamawiający

KOBYLARNIA S.A.