Budowa Trasy Łagiewnickiej

Kraków

Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie

Inwestor

Trasa Łagiewnicka S.A.

Wartość inwestycji

17 302 999,24 zł

Zamawiający

Budimex S.A.