Budowa przejścia dla pieszych

Kładka dla pieszych

Budowa przejścia dla pieszych pod ulicą Grunwaldzką w km 0+018,85 w ramach realizacji zadania pt. “Przebudowa DK 79 w Jaworznie, „Miasto Twarzą do Autostrady” – Etap V

Inwestor

Gmina Jaworzno

Wartość inwestycji

1 443 529,34 zł

Zamawiający

P.B.D. DROGOPOLZW Sp. z o.o.