Kładka dla pieszych

Kładka dla pieszych

“Przebudowa DK 79 w Jaworznie, „Miasto Twarzą do Autostrady” – Kładka dla pieszych

Inwestor

Gmina Jaworzno

Wartość inwestycji

1 349 206,54 zł

Zamawiający

P.B.D. DROGOPOLZW Sp. z o.o.