Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki w podziale na dwa zadania; Zadanie2: odcinek III przebudowywanej drogi drogi wojewódzkiej nr 384 od km 28+250 do km 35+807.

Inwestor

DSDiK we Wrocławiu

Wartość inwestycji

4 157 237,16 zł

Zamawiający

P. R. I. PRINż-1 Sp. z o.o.