Dokończenie budowy suchego zbiornika

Dokończenie budowy

Suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny

Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Warszawie

Wartość inwestycji

2 582 954,50 zł

Zamawiający

BUDIMEX S.A.