Blog

Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie

Budowa Trasy Łagiewnickiej Kraków Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie Inwestor Trasa Łagiewnicka S.A. Wartość inwestycji 17 302 999,24 zł Zamawiający Budimex S.A. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice Prev

Read full post

Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice

Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice Przebudowa jezdni południowej  odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760 Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Warszawie Wartość inwestycji 11 240 311,64 zł Zamawiający KOBYLARNIA S.A. Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowa Sól – Legnica (A4) Prev Budowa Trasy Łagiewnickiej w …

Read full post

Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowa Sól – Legnica (A4)

Budowa drogi ekspresowej S3 Budowa drogi Ekspresowej S3 na odcinku Nowa Sól – Legnica (A4) Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Warszawie Wartość inwestycji 12 562 475,03 zł Zamawiający POLAQUA SP. Z O O.O. Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny Prev Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice Next

Read full post

Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny

Dokończenie budowy suchego zbiornika Dokończenie budowy Suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Warszawie Wartość inwestycji 2 582 954,50 zł Zamawiający BUDIMEX S.A. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki Prev Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowa Sól – Legnica (A4) Next

Read full post

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 Przebudowa drogi Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki w podziale na dwa zadania; Zadanie2: odcinek III przebudowywanej drogi drogi wojewódzkiej nr 384 od km 28+250 do km 35+807. Inwestor DSDiK we Wrocławiu Wartość inwestycji 4 157 237,16 zł Zamawiający P. R. I. PRINż-1 Sp. z o.o. Przebudowa DK …

Read full post

Przebudowa DK 79 w Jaworznie – Kładka dla pieszych

Kładka dla pieszych Kładka dla pieszych “Przebudowa DK 79 w Jaworznie, „Miasto Twarzą do Autostrady” – Kładka dla pieszych Inwestor Gmina Jaworzno Wartość inwestycji 1 349 206,54 zł Zamawiający P.B.D. DROGOPOLZW Sp. z o.o. Budowa przejścia dla pieszych pod ulicą Grunwaldzką Prev Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki Next

Read full post

Budowa przejścia dla pieszych pod ulicą Grunwaldzką

Budowa przejścia dla pieszych Kładka dla pieszych Budowa przejścia dla pieszych pod ulicą Grunwaldzką w km 0+018,85 w ramach realizacji zadania pt. “Przebudowa DK 79 w Jaworznie, „Miasto Twarzą do Autostrady” – Etap V Inwestor Gmina Jaworzno Wartość inwestycji 1 443 529,34 zł Zamawiający P.B.D. DROGOPOLZW Sp. z o.o. Przebudowa DK 79 w Jaworznie – …

Read full post